Açık Erişim Veri Tabanları

Açık Erişim veri tabanları tüm araştırmacıların erişimine açıktır.

Speaker And Lifier Wiring Diagram On 2 Channel Amp Wiring Diagram Açık Erişim; bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Bu çerçevede hizmet veren önemli bazı açık erişim veri tabanları derlenerek aşağıda listelenmiştir.

Wiring Diagram Trailer Wiring Diagrams Camper Wiring Diagram Converter Abone Açık Erişim Atıf İntihal Deneme

Smiley face
Tür : Dergi veri tabanı
İçerik : Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Dergi veri tabanı
İçerik : TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Kitap veri tabanı
İçerik : 24 Ağustos 2011’de CaltechBOOK’daki 66 kitap, Caltech araştırmacıları tarafından açık erişimli tüm kitapların bir araya getirilmesi için CaltechAUTHORS deposuna taşınmıştır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Degi veri tabanı
İçerik : T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
İçerik : Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veri tabanıdır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
İçerik : TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama ve yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformdan erişilmektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veri tabanı
İçerik : Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversiteden ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Üniversite kütüphanecileri ve onların destekleyici kurumları tarafından küratörlüğünü yapan Digital Commons Network, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Kitap veri tabanı
İçerik : DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veri tabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Dergi veri tabanı
İçerik : DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veri tabanıdır. Veri tabanı her dilde ve konuda makale içerir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veri tabanıdır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : “Europeana” veri tabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Kitap veri tabanı
İçerik : Project Gutenberg, 53.000’den fazla ücretsiz e-kitap içeriğine sahiptir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : Google Scholar( Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Süreli Yayın Koleksiyonu
İçerik : İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde muhafaza edilen Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Osmanlı Süreli yayınlarının dijital arşividir. Türkçe, Osmanlıca veya Arapça dildeki yayınlar İnternet sayfası üzerinden araştırmacıların erişimine açıktır.

>> Dikkat!
Hakkı Tarık Us koleksiyonu dosyalarını DjVu eklentisi ile görüntüleyebilirsiniz. Eklenti sadece Internet Explorer tarayıcısında çalışmaktadır. Eklentiyi kurmak için:
– Programı indiriniz.:
– Sıkştırılmış dosyayı açınız.
– Programı kurunuz.
Abonelik Durumu : Açık Erişim

Smiley face
Tür : Bibliyografik veri tabanı
İçerik : Veri tabanı hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veri tabanı
İçerik : IMF eLibrary veritabanı küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan IMF eLibrary veri tabanının içerisinde 310 tanesi kitap olmak üzere 15000’in üzerinde çeşitli kaynaklara ve bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlamaktadır.

IMF eLibrary Text – Global ve bölgesel ekonomik ve finansal araştırma, tahmin ve analiz yapmanıza olanak sağlayacak 15000’den fazla yayına erişim.
eLibrary Data – Bir çok veri tabanının içerisinde yer alan bir milyondan fazla istatistik serisine tek bir arayüzle erişim imkanı sunar.

ELibrary AREAER Online – Döviz oranları ile ilgili araştırma yapmaya olanak sağlayan özel bir veri tabanı (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions—AREAER)
Abonelik Durumu : Açık Erişim

Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : Harvard Üniversitesi, Islamic Heritage Project aracılığıyla Harvard’ın ünlü kütüphanesi ve müze koleksiyonlarından bulunan yüzlerce İslam el yazması, haritalar ve basılı metinleri kataloglamış, muhafaza etmiş ve elektronik ortama aktarılmıştır. Nadir ve çoğunlukla benzersiz olan bu eserler İnternet aracılığı ile tüm dünyadaki araştırmcıların erişimine açılmıştır. Islamic Heritage Project Prens Alwaleed Bin Talal’ın desteği ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Islamic Heritage Project için Harvard’ın Open Collections Program’ı aracılığı ile 280’den fazla el yazması, 275 basılı metin, 50 harita ve 156.000 sayfanın üzerinde belgenin elektronik kopyasını üretmiştir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veri tabanı
İçerik : Başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face Smiley face
Tür : Ansiklopedi
Konu : İslam
İçerik : 1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
İçerik : MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : OECD’nin yayınlarını içeren veri tabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Kitap veri tabanı
İçerik : Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Avusturya Ulusal Üniversitesi gibi yayınevlerine ait 500’den fazla kitap içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır. Veri tabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Kitap veritabanı
İçerik : Open Library, Internet Archive tarafından oluşturulan, kar amacı gütmeyen dijital bir kütüphane ve arşiv projesidir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veritabanı
İçerik : Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Yıllık veritabanı
İçerik : Osmanlı İmparatorluğuna ait devlet ve vilayet salnamelerini kapsar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
İçerik : ProQuest Tezler ve Küresel Tezler : Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor – her yıl 100’ün üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda – 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir – her ay 45.000’den fazla indirme gerçekleşiyor.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma tabanı
İçerik : Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale özet veri tabanı
İçerik : SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Dergi veri tabanı
İçerik : TC Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Bibliyometrik veri tabanı
İçerik : SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veri tabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Resmi Gazete veri tabanı
İçerik : TC Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veri tabanı
İçerik : Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Makale veri tabanı
İçerik : İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
Veri tabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Türkiye Akademik Arşivi
İçerik : Türkiye’deki kurumsal akademik arşiv içeriklerini harmanlayan bir veri tabanıdır.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : TBMM tutanakları veri tabanı
İçerik : TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Dergi ve Proje veri tabanı
İçerik : TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
İçerik : Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu ve birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalleri içeren elektronik bir depo ve arşivdir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim
Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
İçerik : Bu veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veri tabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim