Veri Tabanları

Abone veri tabanlarından İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli yararlanabilir.

Husqvarna Riding Mower Wiring Diagram Des Photos Des Photos De Fond Kütüphane, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan veri tabanlarına abone olmaktadır. Veri tabanları kampüs içinden doğrudan, kampüs dışından ise vekil sunucu (proxy) üzerinden 7/24 kullanılabilmektedir.

Chevy Blazer Wiring Diagram On 1987 Chevrolet K5 Blazer Engine Wiring Abone Açık Erişim Atıf İntihal Deneme


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Çok disiplinli
İçerik : Akademik çalışmaların neredeyse her alanı için bilgi sağlayan çok disiplinli veritabanı. En değerli hakemli tam metin dergilerin muazzam bir koleksiyonunu içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi
İçerik : Bu veri tabanı 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : İşletme
İçerik : Business Periodicals Index Retrospective™ 1913-1982, işletme tarihi üzerine, hesaplardan teknolojik gelişmeler ve işletme stratejilerine, pazarlama zaferlerinden başarısızlıklarına, şirket profillerine ve büyük yöneticilere kadar zengin bir kaynak özeti sunar. Bu veritabanı, telekomünikasyonun tarihinden küresel otomotiv pazarının yükselişine, uluslararası para sisteminin kuruluşundan dünya çapında kredi sorunlarına kadar günümüz kapitalizmine şekil veren gelişmelerin geniş kapsamına yönelik araştırmalar için çok değerli bir kaynaktır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri
İçerik : Business Source Ultimate, bibliyografik ve tam metin içeriğin en iyi şekilde toplanmasını sağlayan, dünyanın tam ve eksiksiz bilimsel iş veritabanıdır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Çok disiplinli
İçerik : Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilere erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır. Tarih, işletme, hukuk gibi alanlarda, birçok farklı dilde konuyu kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Değişik konularda 20 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1. Academic Search Complete, 2. Book Index with Reviews, 3. Business Source Complete, 4. ERIC, 5. Computers & Applied Science Complete, 6. Dynamed, 7. Environment Complete, 8. Health Source: Nursing / Academic Edition, 9. History Reference Center, 10. Humanities International Complete, 11. Legal Collection, 12. Library, Information Science & Technology Abstracts, 13. MasterFILE Premier, 14. MEDLINE, 15. Newspaper Source, 16. Professional Development Collection, 17. Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18. Regional Business News, 19. Religion and Philosophy, 20. Serials Directory. Söz konusu veri tabanları yaklaşık 6500 akademik dergi içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Eğitim Bilimleri
İçerik : Education Index Retrospective, çoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Veri tabanındaki bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Makroekonomik ve Anlık Piyasa Veri Tabanı
Konu : İşletme
İçerik : FX, para, hisse, tahvil, metal, enerji ve tarım piyasaları ile ilgili eşzamanlı ve geçmişe dönük fiyat bilgisi, haber, rapor, analiz ve forecast’ları içeren Eikon ve dünyanın en geniş kapsamlı, en güvenilir makroekonomik veri tabanıdır. Datastream ile anlık piyasa verilerini sunar.
Abonelik Durumu : Abone

**Eikon&Datastream veri tabanına, Kütüphanede yer alan bir bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilmektedir.


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Muhasebe, Finans, Ekonomi, işletme, Yönetim, Strateji, Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal çalışmalar, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Operasyonlar, Lojistik ve Kalite, Çevre Yönetimi, Kamu Yönetimi, Turizm ve Kütüphanecilik.
İçerik : Ana konuları işletme, yönetim ve ekonomi olan veri tabanı, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerine hitap etmektedir. 306 adet tam metin dergi içermektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : e-Kitap Veri Tabanı
Konu : Eğitim ve Sosyoloji
İçerik : Ana konuları eğitim ve sosyoloji olan veri tabanı, özellikle Eğitim Fakültesi ve Sosyoloji Bölümlerine hitap etmektedir. 19702 adet e-kitap içermektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL

 


Smiley face Smiley face
Tür : Dil Veri Tabanı
Konu :Osmanlı Türkçesi
İçerik : eOsmanlıca, toplam 79 dersten oluşan Osmanlı Türkçesi eğitim platformudur.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Çok Disiplinli Veri Tabanı
Konu : Eğitim Bilimleri
İçerik : ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Çok Disiplinli Veri Tabanı
Konu : Çevre
İçerik : Doğa ile ilgili çok disiplinli bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki ilişkilere dikkat çeker. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi konuları kapsar. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : HeinOnline, 2.300’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanları da kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : HukukTürk, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuat Grupları, hukuk bibliyografyası, Resmi Gazete ve kanun tasarılarını içeren kapsamlı bir veri tabanıdır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler
İçerik : Bu değerli araştırma kaynağı sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indekslemektedir ve içeriği 1907’ye kadar uzanmaktadır. Veri tabanı 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Bilim ve Teknoloji
İçerik : IEEE Xplore Veri Tabani; IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Dergi – Makale Veri Tabanı
Konu : Arkeoloji, Astronomi & Uzay, Bilgisayar & İnternet, Bilim – Teknoloji, Coğrafya, çevre, Dil & Edebiyat, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Felsefe, Fen Bilimleri, Gıda, Hukuk, İlahiyat, İletişim, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kişisel Gelişim, Kültür & Sanat, Matematik, Mimarlık & Tasarım, Muhasebe & Vergi, Mühendislik, Psikoloji, Sağlık Hizmetleri, Satış & Pazarlama, Siyasal Bilimler, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Spor & Eğlence, Tarih, Tekstil, Tıp, Turizm, Yönetim.
İçerik : İdealonline 635+ dergi ve 80000+ tam metin makale içermektedir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : e-Kitap
Konu : Sosyal Bilimler
İçerik : Satın alma yolu ile temin edilen elektronik kitaplardan oluşan bir veri tabanıdır.
Erişim Durumu : Satın Alma


Smiley face Smiley face
Tür : İntihal
Konu : Benzerlik Kontrolü
İçerik : iThenticate veritabanı lisans anlaşması gereği, akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere ait ödev-proje ve tezlerin kontrolünde kesinlikle kullanılmamalıdır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Erişim için gerekli kullanıcı adı ve şifre Kütüphane Daire Başkanlığından sağlanabilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : JSTOR veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel dergilerin eski sayılarının tümüne (bazı dergilerin son 2-5 yılı hariç), ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları 1600’lü yıllara kadar geri gitmek üzere tam metin erişim sağlamaktadır. JSTOR veri tabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika çalışmaları, Dilbilim, Slav çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : Jurix Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri yayınlamayı hedefleyen bir veri tabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmektedir. Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da yer almaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Sözlük Veri Tabanı
Konu : Sözlük
İçerik : Kelime.com, 10 dile ait onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam, sınıf, etimolojik bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, online çeviri yapılabilen, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeyi bulmayı sağlayan kelime arama motorudur.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : Kluwer Arbitration uluslararası tahkim araştırması için çevrimiçi bir kaynaktır. International Council for Commercial Arbitration (ICCA) ve Institute for Transnational Arbitration (ITA) gibi tahkim alanında çalışmalar yapan organizasyonların yardımı ile hazırlanmış koleksiyona erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : Legalbank güncel ve geçmişe yönelik tüm hukuki belgelere internet üzerinden erişebilmenizi sağlayan bir elektronik hukuk bankasıdır. Yüz binlerce Yüksek Mahkeme Kararı, Mevzuat, Dilekçe ve Belge Örnekleri, Gerekçeler vb. bilgi ve belge içermektedir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : Legal Yayıncılık’ın dergi ve kitaplarının geçmişten bugüne kadar ki tüm yıllarını görüntüleye bilmektesiniz.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, sürekli güncellenen, kapsamlı bir hukuk sistemidir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
İçerik : 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliyografya, bibliyometri, bilgi yönetimi gibi konularda 600’den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Karma Veri Tabanı
Konu : Genel İlgi Alanları
İçerik : Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL

 


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Referans Yönetim Sistemi
Konu : Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan üCRETSİZ bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır.
İçerik : Referanslarınızı otomatik olarak istediğiniz stilde oluşturur, Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, daha önce kullandığınız dokümanlara online erişim imkanı sağlar,
Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş makalelerinizi organize eder,
Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde dokümanlarınızı okuma imkanı sağlar,
Araştırma alanınızdaki diğer arastırmacılarla işbirliği yapmanıza olanak tanır,
Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka makaleleri önerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Biotechnology, Dentistry, Pharmacy, Ecology, Physics, Imunology, Cancer, Chemistry, Materials Science, Microbiology.
İçerik : Temel olarak Biyoteknoloji, Dişçilik, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, İmunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri gibi 11 konudan oluşmaktadır. Nature Research, Nature Reviews Journals, Nature Clinical Practices Series, NPG Academic and Society Journals’ları kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik: 1,200+ tam metin gazete, 130 haber bülteninden haberler, 67 milyona yakın tam metin makale. Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)
Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press) , CNN Wire, PR Wire , UPI (United Press International), Xinhua (China). Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, National Public Radio, PBS.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : EBSCO’nun Newswires adlı veri tabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires’ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Tez Veri Tabanı
Konu : Çok disiplinli
İçerik : Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu halde 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Tez Veri Tabanı
Konu : Beşeri ve Sosyal Bilimler
İçerik : Bu veritabanı, beşeri ve sosyal bilimler alanında 1861 yılından günümüze kadar yayınlanan 1 milyondan fazla teze tam metin erişim sağlanabilmektedir.
Abonelik Durumu : EKUAL – ULAKBİM


Smiley face Smiley face
Tür : eKitap Veri Tabanı
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : ProQuest Ebook Central veritabanı, geniş ve yetkili elektronik kitap içeriği sağlayan araştırma kaynağıdır. İçerikte şu anda 247.361 kitap yer almaktadır. Ayrıca bu veritabanı üzerinden ProQuest’in yaklaşık 1.113.000 kitabı içeren DDA koleksiyonuna da erişim sağlanabilmektedir. DDA koleksiyonundaki kitapları 5 dakika süreyle inceleyebilirsiz.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : eKitap Veri Tabanı
Konu : Çok Disiplinli
İçerik :Ebook Central DDA koleksiyonu, yaklaşık 1.113.000 kitaba 5 dakikalık erişim ve inceleme fırsatı sunar. Platformdaki “İstek” butonunu kullanarak kütüphaneden kitap talep edebilirsiniz. İstenen kitaplar aynı gün satın alma modeli ile süresiz olarak satın alınabilir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Makale
Konu : Psikoloji
İçerik : American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji.
İçerik : Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji. 1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
İçerik : Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanı olan Scopus, Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri
İçerik : Sosyal bilimler, fen ve sağlık alanında yayımlanan 826 dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : İndeks Veritabanı
Konu : Sosyal Bilimler
İçerik : 1900’lü yıllara kadar uzanan kaynak içeriği ile bu veri tabanı sosyal ve beşeri bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar. Veri tabanı, kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık bir milyon makale içermektedir. İçerdiği bazı konular: Bağımlılık çalışmaları, antropoloji, iletişim, iktisat, etik, aile çalışmaları, cinsiyet çalışmaları, uluslararası ilişkiler, hukuk, görsel basın, azınlık çalışmaları, siyaset bilimi, psikoloji, kamu refahı, sosyal hizmet, şehir çalışmaları vb.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 1326 dergiden oluşmaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Eğitim
İçerik : Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : İşletme, Yönetim
İçerik : Tam metin veritabanı olan The Belt and Road Initiative Reference Source, çeşitli ülkelerden iş eğilimleri, altyapı, araştırma işbirliği ve girişim ile ilgili ticaret fırsatlarını kapsayan bilimsel dergiler sunmaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Literatür Veri Tabanı
Konu : The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism veri tabanı edebiyat bölümü öğrencileri ve akademisyenleri için vazgeçilmez bir kaynaktır.
İçerik : Dünyanın dört bir yanından 275 uzman tarafından derlenen Rehber, alanın en önemli figürleri, okulları ve akımlarıyla ilgili kapsamlı bir tarihsel inceleme sunmakta ve yıllık olarak güncellenmektedir. Eleştirmenler ve teorisyenler tarafından düzenlenen, belirli ülkelerin tarihsel dönemlerinin eleştirel ve teorik yenilikleri hakkında 300’den fazla alfabetik veri içerir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : e-Kitap Veri Tabanı
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitim Yayınları, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi, Seçkin Kitabevi’ne ait 5.000’den sosyal bilimler alanında Türkçe kitap elektronik ortamda kullanıcılarımıza sunulmaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face

Tür : Benzerlik Tespit Platformu
Konu : İntihal
İçerik : Turnitin, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir.

>> Kullanım kılavuzu için tıklayın:

Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : EBSCO’nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000’den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Atıf Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
İçerik : Social Sciences Citation Index (1980-günümüze): Sosyal bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Science Citation Index (1980-günümüze): Fen bilimleri alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze): Güzel sanatlar ve insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Book Citation Index (2005-günümüze): Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index araştırmacıların kitapları, dergileri ve konferans bildirilerini tek kaynaktan sorunsuz bir şekilde tarayarak alanları ile en ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve kitap atıf sayılarını da verir. (Bir kitaba kaç defa atıf yapıldı, kitaba nerede atıf yapıldı, kitaba kimler atıf yaptı vb.)
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face  Smiley face

Tür : Dil Veri Tabanı
Konu : Osmanlı Türkçesi
İçerik : Wikilala, matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde “arama” yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphanedir. Araştırmacıların Osmanlıca metinlerde Latin harfleriyle arama yapabilmelerine imkân tanımaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Dergi Veri Tabanı
Konu : İşletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik
İçerik : Wiley Online Library veritabanı eski sayıları dahil 1.500’den fazla tam metinli dergiyi içerir. Dergiler; işletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL