Doküman Sağlama (ILL)

Wiring Schematic For Suzuki Intruder Kütüphanelerarası ödünç ve doküman sağlama hizmetinden (ILL) sadece akademik personel yararlanabilir. Bu hizmet için taleplerin aşağıdaki form aracılığı ile Kütüphaneye iletilmesi gerekmektedir:

Triac For Inductive Loads Circuit Diagram Tradeoficcom Doküman sağlama kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmayan kitap ve makalelerin diğer kütüphanelerden karşılanması veya diğer kütüphanelerin bu yöndeki taleplerinin karşılanması hizmeti verilir.

ILL istekleri hakkında bilinmesi gerekenler:

  • Başvuru Türleri: KİTS ve TÜBESS üzerinden yapılan başvurular kabul edilir.
  • Ödünç Verilmeyenler: Genel koleksiyon dışında kalan yayınlar ödünç verilmez.
  • Materyal Sayısı ve Gün: İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi bir kuruma aynı anda 5 adet yayını, İstanbul içinde 15 gün, İstanbul dışına 21 gün süre ile ödünç verir. Diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilebilecek kaynak sayısı, o üniversitenin doküman sağlama politikasına göre değişmektedir.
  • Süre Uzatma: Üzerinde ayırtma isteği olmayan yayınlar için uzatma işlemi yapılabilir.
  • Ayırtma: Ödünç alınmış bir kaynak için ayırtma yapılabilir. İstekte bulunan kütüphaneye yayının iade edildiğine dair e-posta gönderilir. Kütüphane KİTS veya TÜBESS üzerinden isteğini bildirmeli ve ayırtılan kitapla ilgili kütüphanemiz bilgilendirilmelidir.
  • Gecikme: İstekte bulunan kütüphaneye ait gecikmiş yayın(lar) varsa yeni istekler beklemeye alınır.
  • Geri Çağırma: Gerekli görüldüğü hallerde iade tarihi beklenmeden yayın geri çağrılabilir. Çağrıyı takip eden 72 saat içinde yayınlar iade edilmelidir.
  • Kayıp ve Hasar: Yayının kaybı ya da zarar görmesi durumunda telafi edilmesinden istekte bulunan kütüphane sorumludur.