Toplu Kataloglar

Jet Engine Diagram Jet Engine Poster Zazzle Toplu Kataloglar, başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere belli başlı bilgi merkezlerinin kataloglarını bir arayüzden sorgulamaya aracılık eder. Özellikle aranan bir kaynağının hangi kütüphanede veya bilgi merkezinde olduğunu tespit etmede önemli bir bir işleve sahiptir.