Prof. Dr. Muhammed Mustafa El-A’zami’nin Kitapları Kütüphanemize Bağışlandı

Optical Modules Improve Data Centers Bandwidth İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunu her geçen gün zenginleştiriyor. Bu zenginleşmede hayırseverlerin yaptıkları nitelikli bağışları da önemli bir yer tutuyor. Hindistan’ın ünlü hadis alimi Prof. Dr. Muhammed Mustafa El-A’zami’nin koleksiyonu ailesi tarafından İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesine bağışlandı. Beş binden fazla kitap bulunan bu koleksiyonun tasnif ve listeleme çalışmaları hızla devam etmekte olup, kısa bir süre içinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Dodge Power Wagon Truck Parts Yakın zamanda vefat etmiş olan ünlü hadis alimi Prof. Dr. Muhammed Mustafa El-A’zami arkasında sayısız ilmi çalışma bırakmıştır. 19-20 Aralık 2018 tarihinde, Üniversitemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Muhammed Mustafa el-A’zamî Sempozyum’nda anılan ünlü alim, aynı zamanda sayın Prof. Dr. Recep Şentürk’ün hocasıdır.

 

Prof. Dr. Muhammed Mustafa El-A’zami Kimdir?

Water Flow Sensor G1 Philippines Circuitrocks El-A’zami Hindistan’ın  Uttar Pradeş eyaletine bağlı  Azamgarh şehrinde doğdu. Tam olarak doğum tarihi bilinmeyen Muhammed Mustafa El-A’zami’nin 1928 ya da 1932 yılında dünyaya geldiği söyleniyor.

Electronic Circuit Componnent Data Lesson And Etc Cisco Asa El-A’zami okula başlamadan önce babasından Arapça, Farsça ve Kur’an dersleri aldı.

Wiring Diagram Likewise Mustang Interior Parts On 1970 Ford Mustang İlk, orta ve yüksek tahsilini Hindistan’da tamamladı. Yüksek Lisansını 1955 yılında el-Ezher’de, doktorasını 1966 yılında Cambridge Üniversitesi’nde  yaptı. 1955-64 yılları arasında Katar Millî Kütüphanesi’nde çalışan A’zamî, doktorasını tamamladıktan sonra Suudî Arabistan, İngiltere ve ABD’nin değişik üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu.

Wiring Diagram Together With Nema L14 20 Wiring Diagram On Wiring Çok sayıda eseri bulunan Muhammed Mustafa el-A’zami, hadislerin güvenilir bir şekilde gelmediği iddiasını öne süren müsteşriklerin iddialarını bütün yönleriyle ele alıp reddeden bir araştırmacıdır. Batı’da 17. yy. sonunda başlayan Sünnet ve hadisle ilgili oryantalist çalışmalar, bilhassa Kur’ân ve Sünnetin güvenilirliği ile ilgili şüpheler bulunduğu iddiasını gündeme getirerek hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini sorgulayan yayınlar yapmışlardı. Batı ilim dünyasını çok iyi takip eden ve müsteşriklerin eserlerine vakıf, İslami ilimlere, özellikle Hadis ilmine büyük katkıları olan El-A’zami, bu iddiaları ilmî usuller çerçevesinde deliller getirerek çürütmüştür.

 

Wiring Diagram Besides 1966 Mustang Wiring Diagram On Wiring Diagram Muhammed Mustafa el-A’zami’nin yazdığı ve katkı sağladığı eserler:

Eser Adı Yazar/Katkı Veren Tarih Yer Yayıncı Dil
Studies in early hadit literature: with a critical edition of some early texts Yazar 1968 Beyrut Al-Maktab al-Islami İngilizce
Sahih Ibn Huzaima Katkı Sağlayan 1971 Riyad İngilizce
Kuttab al-Nabi salla Allah ‘alayh wa-sallam Yazar 1974 Riyad Sharikat al-Tiba’ah al-Sa’udiyah Arapça
Kitab al-tamyiz Katkı Sağlayan 1975 Riyad Jami’at al-Riyad Arapça
Dirasat fi al-hadit an-nabawi wa tarih tadwinih Yazar 1976 Riyad Gami’at Ar-Riyad Arapça
Studies in early Hadith methodology and literature Yazar 1977 Indianapolis Islamic Teaching Center İngilizce
al-‘Ilal Katkı Sağlayan 1980 Beyrut al-Maktab al-Islami Arapça
Magazi Rasul Allah salla Allah ‘Alayhi wa-Sallam li-‘Urwa b. al-Zubayr: bi-riwayat Abi al-Aswad ‘anhu (al-nuska al-mustakraga) Katkı Sağlayan 1981 Riyad Maktab al-Tarbiyya al-‘Arabi li-Duwal al-Kalig Arapça
 مغازي رسول الله: (النسخة المستخرجة) / Maghazi Rasul Allah: (al-nuskhah al-mustakhrajah) Katkı Sağlayan 1981 Riyad al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah: Maktab al-Tarbiyah al-‘Arabi li-Duwal al-Khalij Arapça
Kitab al-tawhid wa-ithbat sifat al-rabb ‘azza wa-jall Katkı Sağlayan 1983 Beyrut Dar al-Kutub al-Salafiyah Arapça
Sunan Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah Katkı Sağlayan 1984 Riyad Sharikat al-Tiba’ah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah Arapça
Hatis marimaiyum kirantankalum Yazar 1988 Harndan, Varjiniya Islamiya Cintanaikkan Carvateca Niruvanam Arapça
Manhaj al-naqd ‘inda al-muHaddithin: nashʼatuhu wa-tarikhuh Katkı Sağlayan 1990 Riyad Maktabat al-Kawthar Arapça
 منهج النقد عند المحدثين: نشأته وتاريخه / Manhaj al-naqd ‘inda al-muhaddithin: nashʼatuhu wa-tarikhuh Katkı Sağlayan 1990 Riyad Maktabat al-Kawthar Arapça
 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه / Dirasat fi al-hadith al-nabawi wa-tarikh tadwinih Yazar 1992 Beyrut Manshurat al-Maktab al-Islami Arapça
İlk devir hadis edebiyâtı ve peygamberimizʼin hadisleriʼnin tedvin târihi (H. 1-150 – M. 622-657) Katkı Sağlayan 1993 İstanbul İz Yayıncılık Türkçe
Hadis nabawi dan sejarah kodifikasinya Katkı Sağlayan 1994 Jakarta PT Pustaka Firdaus İngilizce
El paso hacia el paraíso: dichos de Muhammad el Enviado de Dios Katkı Sağlayan 1995 Beltsville (Maryland): Amana Publications İspanyolca
İslam fıkhı ve sünnet Oryantalist J. Schacht’a eleştiri 1996 İstanbul İz Yayıncılık Türkçe
Hadith and sunnah: Ideals and realities Katkı Sağlayan 2000 Kuala Lumpur Islamic Book Trust İngilizce
The Qur’anic text, from revelation to compilation A comparative study with the Old and New Testaments Yazar 2003 Leicester Islamic Academy İngilizce
Sejarah teks al-Quran dari wahyu sampai kompilasi: kajian perbandingan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru = The history of the Qur’anic text from revelation to compilation: a comparative study with the old and new testaments Yazar 2005 Jakarta Gema Insani Endonezyaca
 أصول الفقه الاسلامي للمستشرق شاخت: دراسة نقدية / Usul al-fiqh al-Islami lil-mustashriq Shakht: dirasah naqdiyah Katkı Sağlayan 2005 King Saud University Arapça
The History of the Qur’anic Text From Revelation to Compilation A Comparative Study with the Old and New Testaments – by Muhammad Mustafa Al-A’zami Yazar 2007 London Oxford İngilizce
Hadis metodolojisi ve edebiyatı Katkı Sağlayan 2010 İstanbul İz Yayıncılık Türkçe
The History of the Qur’anic text: from revelation to compilation 2011 Al-Qalam Pub İngilizce
Kitab Al-Jami’ As-sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad min Umur Rasulillah (SAAW) wa Sunanihi wa Ayyamihi (more commonly known as sahih of Bukhari) Katkı Sağlayan 2013 Riyad Azamai Publishing House Arapça
On Schacht’s origins of Muhammadan jurisprudence Yazar 2013 Oxford Oxford Centre for Islamic Studies: Cambridge: Islamic Texts Society İngilizce
The scribes of the Prophet Katkı Sağlayan 2016 London Turath Publishing İngilizce
 النص القراني الخالد عبر العصور: دراسة مقارنة مصورة لسورة اسراء بين تسعة عشر مصحفا من القرن الأول الى الخامس عشر / al-Nass al-Qurʼani al-khalid ‘abra al-‘usur: dirasah muqaranah musawwarah li-surat Israʼ bayna tis’at ‘ashar mushafan min al-qarn al-awwal ila al-khamis ‘ashar Yazar 2017 Riyad al- Dar al-A’ẓami lil-Nashr Arapça