Prof. Dr. Raşit Küçük Kitaplarını Kütüphanemize Bağışladı

Patent Us6328217 Integrated Circuit Card With Application History İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, basılı ve elektronik ortamda sahip olduğu geniş kitap koleksiyonunu her geçen gün zenginleştiriyor. Bu gelişimde hayırseverlerin Kütüphanemize yaptıkları nitelikli kitap bağışları da önemli bir yer tutuyor. Son olarak İslami ilimlerde ülkemizin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Raşit Küçük, kitaplarını Üniversitemiz Kütüphane ve Bilgi Merkezine bağışladı.

Government Hierarchy Diagram Halen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Raşit Küçük’ün kütüphanesi, özellikle İslami ilimlerde birçok dilde kaynak mesabesinde eserleri ihtiva ediyor.

73 Chevy Truck Altinator Wiring Diagrams Bu değerli bağıştan ötürü, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk de geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Raşit Küçük’ü İSAM’daki makamında ziyaret ederek Üniversitemiz adına teşekkürlerini iletti.

Dc12V 10A 2Ch Wireless Control Remote Switch On Off Dc Power Keyless Prof. Dr. Raşit Küçük Kimdir?
Prof. Dr. Raşit Küçük, 1947 yılında Antalya’da doğdu. 1966’da Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1970’de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1975 yılında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü Hadis ve İslâm Ahlâkı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne naklen tayin olundu.

Multi Room Audio Wiring Diagram Further Bmw E39 Lifier Wiring Diagram 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. “Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-” konulu bu çalışma, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve yayımlandığı 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. 1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Beş yıl süre ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri yanında Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi Üyeliği ve Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu Başkanlığı yaptı. Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuklarında ve üyeliklerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Küçük, emekliye ayrılmasının ardından 2014 yılı Haziran ayında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi. Prof. Dr. Raşit Küçük halen bu görevini sürdürmektedir.

Diagram Also Ford Fuel Sending Unit Wiring Diagram Together With Chevy Bilimsel çalışmalarından bir kısmı şunlardır: Abdullah İbnu’l-Mübârek ve Hadis İlmindeki Yeri, Hicrî İkinci Asır Müellifleri, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Riyâzu’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi) [8 cilt] (M. Yaşar Kandemir ve İsmail L. Çakan ile birlikte), Siyer (İsmail Yiğit ile birlikte, İ.H.Liseleri ders kitabı olarak), Hazret-i Muhammed -Siyer-i Nebî- (İsmail Yiğit ile birlikte), İsmail Sâdık Kemâl Paşa’nın “Bin On Bir Hadisin Manzum Tercümesi Ve Şerhi”.

400W Mh Wiring Diagram Quad Çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi, yurt içi ve yurt dışında katıldığı sempozyumlara sunulmuş tebliğleri de bulunan Prof. Dr. Raşit Küçük, ansiklopedi maddeleri yazmasının yanı sıra öğretim üyeliği süresince 40’a yakın öğrencinin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığını yapmıştır.